Dr. Per Egil Hesla er spesialist i nevrologi og har meget lang fartstid i faget nevrologi. Han har spesiell kompetanse og interesse for søvnsykdommer. Dr. Per Egil Hesla er også godkjent spesialist innen søvnmedisin (Godkjennelse fra The Nordic Association of Sleep Research and Sleep Medicine Societies).

En nevrolog er en lege med spesialutdannelse om sykdomstegn og sykdommer i nervesystemet.

Nevrologen har spesialkompetanse til å foreta en nevrologisk undersøkelse både med hensyn til sykdommer i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) og nervene/nervebanene ute i kroppen (perifere nerver).

En nevrologisk undersøkelse består av flere deler både sykehistorie, en fysiske undersøkelsen av pasienten og eventuelle tilleggsundersøkelser og kan ta fra en 0,5 til 2 timer.

Sykehistorien får nevrologen gjennom samtale med deg som pasient.

Den fysiske undersøkelsen er omfattende og omfatter blant annet å teste hvordan nervesystemet fungerer og kan gjelde følgende forhold:

  • Hodepine
  • Mentale funksjoner
  • Hjernenervene testes.
  • Talefunksjonen
  • Muskulaturen
  • Balanse og koordinasjon
  • Følesansene
  • Reflekser
  • Gangfunksjon

Tilleggsundersøkelser vil kunne være :

EEG er registrering av den elektriske aktiviteten i hjernen.

EMG er registrering av elektrisk aktivitet i musklene.

Røntgen og MR-undersøkelser

Per Egil Hesla har lang erfaring med nevrologiske undersøkelser.